Fuchsia Metallic Paper Party Straws – Eid Party

Fuchsia Metallic Paper Party Straws

£ 5.49 GBP
  • Fuchsia metallic straws
  • Pack of 48 straws
  • Straw length: 18cm / diameter: 0.5